Bestyrelsen


Formand:  Povl Bojer, Beerstedvej 10, 7752 Snedsted
Næstformand: Niels Ole Wensien, Vestervigvej 100, 7755 Bedsted 
Ragnhild Serup, Østergade 19, 7755 Bedsted
Kurt Thomsen, Thylandsgade 34, 7755 Bedsted
Anne-Mette Vestergaard, Rosenvænget 17, 7790 Thyholm
Anne Grethe Olesen, Stationsvej 7, 7755 Bedsted
Anne Balsby, leder
Birte Trærup, medarbejderrepræsentant - indsat
Anne Mathilde Hedegaard, beboerrepræsentant


Birte Trærup var ikke tilstede - derfor er billedet indsat
Nyt billede følger senere.

Vedtægter for den selvejende institution Friplejehjemmet Bedsted Thy
Godkendt certificering
Projektbeskrivelse for Friplejehjemmet Bedsted Thy