Venner

Bestyrelsen for Venner til Friplejehjemmet Bedsted Thy:

Formand: Karen Nørgaard
Kasserer: Betty Jacobsen (udenfor bestyrelsen: Mona Thomsen)
Lis Wensien
Mary Hedegaard
Kirsten Andersen
Beboerrepræsentant: Gertrud Søndergaard

Vedtægter for Venner til Friplejehjemmet Bedsted Thy
Formand Karen Nørgaard